دعوت به همکاری

دوستداران حقوق بشر ! وبسایت انجمن زنان  مریوان تصمیم دارد در راستای ادامه فعالیتهایش امکان جدیدی فراهم سازد تا با همکاری همدیگر بتوانیم در زمینه حقوق از دست رفته انسانیمان بیشتر تلاش کنیم پس از بسته شدن و لغو امتیاز کردن فعالیتهای انجمن، این انجمن نیز همچون دیگر نهادهای مدنی از فعالیت علنی محروم شد. …