آیا خودکشی پس از مورد تجاوز قرارگرفتن راه‌حلی منصفانه‌ است؟


با نگاهی به‌ وضعیت زنان شنگال و تجاوزگری داعش

اینکه‌ در فرهنگ کردی مسائل جنسی با اخلاق و ارزشهای اجتماعی و دینی کاملا عجین است، واقعیتی است انکارناپذیر. فرهنگی که‌ طی هزاران سال شکل گرفته‌ و ریشه‌ دوانیده‌ است. لذا نباید انتظار تحول و یادگرگونی سریع از آن داشت. اما با توجه‌ به‌ وضعیت دوران معاصر و رشد مدنیت و تاثیرات جهانی شدن و به‌خصوص نهضت فمینیزم و عدالتخواهی جنسی، باید پرسید:چرا زنان شنگالی بعداز اینکه مورد تجاوز دشمنی خونخوار و ددمنش وغارتگر همچون گروه تروریستی داعش قرار می گیرند، دست به خودکشی می زنند؟!
هرچند زنانی که‌ دچار چنین وضعیتی می شوند از سوی افکار عمومی جهان آزاد و نیز قشر ڕوشنفکر و تحصیل کرده‌ و مدنی بومی، مورد ترحم قرار گرفته‌ و با آنان ابراز همدردی می شود، ولی ما شاهد اخباری هستیم که‌ زنانی که‌ دچار چنین وضعیت دلخراشی می شوند، در اولین فرصت ممکن دست به‌ خودکشی می زنند.
آنگاه‌ که‌ » دولت اسلامی عراق و شام موسوم به‌ داعش !!! به شنگال حمله کرد، زنان ومردان وکودکان زیادی را به خاک وخون کشید و مردم بیگناه را آواره کوه وبیابان نمود به‌ طوری که‌ عده زیادی از تشنگی وگرسنگی جان باختند. تاریخ تکرار شد(هجوم آوردند، کشتند، سوزاندند،غارت کردند وبردند اما رویشان نشد بنویسند تجاوز کردند) کسی بدنبال نوشتن تاریخ نباشد. تنها تازگی ای که در تاریخ جنایات جنگی دیدم به مدد حضرت تکنولوژی بود که حوادث ورویدادهای ناشی از جنگ را مستقیم در اختیار دوست ودشمن قرار می داد. گروه تبهکار داعش، زنان ودختران خوش سیما وجوان را ربوده به آنها تجاوز کرده وحتی آنها را فروخته‌ و یا به‌ امیران خود هدیه‌ می کنند!!!.این رفتارهای ددمنشانه‌ شاید به‌ نوعی جنگ روانی محسوب ویا بنا به‌ باور و افکار این گروه‌ به‌ وقوع بپیوندد اما هرچه‌ باشد وحشیانه‌ترین عمل ممکن است. چرا که از قدیم و بنابه‌ فرهنگ مردسالار خاورمیانه‌، گفته اند وطن وزن ناموس وغیرت یک ملت است ودشمن به خیال خود با این رویه می تواند روحیه مردم را تضعیف کند وترس ووحشت را در میان مردم گسترش دهد.تا همین چند دهه پیش در جوامع عشیره ای وسنتی وقتی قبایل با هم درگیر می شدند یکی از حربه هایشان ربودن زنان طرف مقابل بود یا در شرایطی دیگر خواستن زنان به‌ عنوان خونبها ویا حتی زن جزو غنایم جنگی محسوب می شد. هرچند در این نوشتار هدف بنده باز نویسی تاریخ نیست بلکه به نوعی یادآوری آنچه در طول تاریخ بر زنان رفته در ذهنم تداعی شد به‌طوری که‌ با آنچه امروز در شنگال می گذرد تطابق و همخوانی دارد. در این میان مسئله ای که ذهنم را به شدت مشغول کرده‌ خودکشی زنان ودختران جوانی است که توسط گروه تروریستی داعش ربوده ومورد تجاوز قرار می گیرند. چه عواملی باعث می شود زنانی که مورد تجاوز دشمن قرار می گیرند دست به خودکشی بزنند؟!:آیا این زنان از آینده خود نگرانند ، از نگاه جامعه به خود می هراسند یا از اینکه مورد تجاوز دشمن قرار گرفته اند برایشان چندش آور است! به همین منظور وبا هدف توسعه افکار عمومی تحقیقی میدانی را با تعدادی از زنان ودختران کرد در شهرهای مختلف انجام دادم با این مضمون که: اگر روزی داعش حمله کند و شما را مورد تجاوز قرار دهد چکار خواهید کرد؟
در جواب این سوال از سوی زنان ودختران با افکار متفاوتی برخورد کردم که در اکثر مواقع جای بسی امید واقتدار در میان زنان بود ونقطه امیدی شد تا با ارائه ی این افکار در جامعه وروشنگری در خصوص این نوع جنایات جنگی راهی را برای کسانی گشود که اگر روزی همچون زنان شنگالی در دام خونخوارانی چون داعش گرفتار شدند بدانند که‌ خودکشی راه چاره نیست چون دشمن را با این کار به هدفش می رسانند. من از همین جا ومقال از زنان ودختران می خواهم، دست به دست هم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم . حربه ی تجاوز به ناموس در جنگ ها و در هرشرایطی رابه گونه ای منسوخ سازیم که هیچکدام از طرفین متخاصم حق برخورداری از آن روش را نداشته واگر چنین بود بزرگترین مجازات ها را برای اجرای این نوع تجاوز در نظر بگیرند. گام اول در حل این معضل وجنایت جنگی عدم پنهان کاری از سوی کسانیست که مورد تجاوز قرار می گیرند. زیرا تنها با تکیه بر مستندات است که راه به جایی خواهیم برد زیرا اگر دشمن بپذیرد که از این حربه سودی نخواهد برد از آن دوری می کند که به نظرم مهمترین گام در این مسیر است. گام دوم فرهنگ سازی در جامعه در خصوص نگاه افراد به فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است طوری عمل نماییم که فرد از لحاظ روحی وروانی خود را سرافکنده نپندارد بلکه نگاه جامعه به اینگونه افراد همچون نگاه به یک رزمنده در میدان نبرد باشد. بنده به عنوان یک زن به زنان ودختران شنگالی که مورد اذیت وآزار وتجاوز دشمن قرار گرفتند افتخار می کنم وبه آنان خواهم گفت : شما اسوه ی الگو ومقاومت وپایداری هستید به وجودتان می بالم وشما سربلند هستید به جای خودکشی همچون زنان روژاوا با دشمن مبارزه کنید.
فراوانی افرادی که‌ مورد پرسش واقع شدند، 200 نفر بود که‌ از میان اقشار مختلف و شهرهای شرق کردستان مورد پرسش قرار گرفته‌ بودند.ضمنا ارقام براساس فراوانی جامعه آماری وتعداد افراد می باشد.
1ـ سوال:
اگر روزی همچون زنان شنگالی مورد تجاوز جنسی گروهی ددمنش و خونخوار قرار گرفتید، چکار خواهید کرد؟
ئـ ـ در اولین فرصت ممکن دست به‌ خودکشی خواهم زد. 20 ذرصد موافق
ب ـ درصورت رهایی با آن گروه‌ به‌ مبارزه‌ خواهم پرداخت. 55 درصد موافق
پ ـ خود را به‌ دست تقدیر می سپارم. 25 درصد موافق

سوال 2:
در صورت چنین رویدادی آیا خود را رسوا شده‌ و شرمنده‌ خواهید پنداشت یا با این جنایت همچون نوعی مبارزه‌ برخورد و خود را قهرمان خواهید دید؟
ئـ : رسوا شده‌ و شرمنده‌ میان بستگان. 15 درصد موافق
ب : خود را مظلوم و اسیر دست دشمن. 25 درصد موافق
پ: خود را قهرمان دانسته‌ و به‌ خود خواهم بالید. 60درصد موافق

واینک نظرات تعدادی از زنانی که‌ به‌ بظر بنده‌ شایان توجه‌ می باشد.
. ——————–
: اگر روزی داعش حمله کند و شما را مورد تجاوز قرار دهد چکار خواهید کرد؟

فاطمه .الف 42 ساله مادر 2 فرزند:
تا پای جان می جنگم ازش پرسیدم خودکشی نمی کردی جواب داد اگر راه فراری نبود چرا که نه.
بهیه .د 45 ساله :
خودکشی نمی کردم چون ضعیف بودن را در خوذ احساس نمی کنم بلکه به جنگ با دشمن می رفتم.هر چنداز انتقام گرفتن بیزارم اما برای دفاع از خودم به جای خودکشی با دشمن می جنگیدم
. کوثر.د 21 ساله:
خودکشی راه حل نیست چون از لحاظ فیزیکی مورد تجاوز قرار گرفتی نباید از نظر روحی هم تسلیم دشمن شوی .باید زنده بمانم تا هم به خودم وهم به وطنم با جنگیدن با دشمن جلو تجاوز دیگران را بگیریم
هیرو.ن 23 ساله:
نهایت مقاوتم را می کنم واگر کاری از دستم برنیامد خودم رو قانع می کنم که من هم مثل هزاران زندانی بیگناه دیگه که این اتفاق ناگوار براشون پیش آمده به زندگی خودم در راه مبارزه با دشمن ادامه می دهم
نگین.ک 32 ساله:
تصورش برام سخته چون صدمات روحی جبران ناپذیری دارد
قدری .م 31 ساله مادر ذو فرزند:
تا پای جان مقاومت می کنم خودکشی معنایی ندارد
پروین .ف 34 ساله مادر دو فرزند :
نباید ضعیف بود در هیچ شرایطی نباید به خودکشی فکرر کنیم
اوین.ف 17 ساله:
سعی خواهم کرد فراموش کنم وخودم را دوباره پیدا کنم چون کاری نابخشودنیست در عوض به طریقی با ملتم در جهت نابودی دشمن همکاری خواهم کرد
. نرگس.م 20ساله:
اسلحه به دست می گیرم وتا بتوانم دشمنان را نابود خواهم کرد
دلبر .م 32 ساله مادر یک فرزند:
در این شرایط حتمن خودم را خواهم کشت
سهیلا.ش 26 ساله مادر یک فرزند:
اگر به دست آنها بیفتم حتمن خودکشی می کنم
نرمین.ز 42 ساله :
باید به جای خودکشی مبارزه کرد
. آفاق 23 ساله :
فرار را بر قرار ترجیح می دهم
لیدا 19 ساله:
تا پای جان از زنان وکودکان بی گناه دفاع می کنم وعلیه دشمن می جنگم
مژده 23 ساله:
با توکل بر خدا با دشمن می جنگم اینها از اسلام دفاع نمی کنند بلکه به دنبال قدرتند.
سروه :
روشی را برای انتقام جستجو خواهم کرد اگر نیافتم نه خوکشی می کنم ونه آن را پنهان می کنم
. بهار. الف 25 ساله:
سعی می کنم با قضیه کنار بیایم وحتمن حس انتقام جویی را طوری در درونم هدایت می کنم تا بتوانم کارهای بهتری انجام دهم وبا خودکشی مخالفم
سروه.ن 23 ساله:
قبل از اینکه مورد تجاوز قرار بگیرم خودکشی خواهم کرد اما بعد از تجاوز به خودکشی فکر نخواهم کرد .
و….

شهین محمدی- مریوان

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s