گالری عکس

8 مارس 2006 بر مزار زنانی که خودسوزی کرده بودند برگزار شد

زنان مریوان

زنان مریوان

زنان مریوان

زنان مریوان

————————————————————————————–

جشن آدم برفی

زنان مریوان

زنان مریوان

زنان مریوان

Advertisements